Wat is eNeLPee?

eNeLPee draait rond artiesten & onze jeugd. Meer uitleg over het logo & NLP zelf vind je in de blog https://enelpee.be/the-color-purple/

A R T I E S T E N

Artiesten zijn van nature vaak heel mooie & creatieve zielen, die hun hart & ziel in hun muziek, dans, acteerprestatie, kunstwerk, … leggen én dat is enorm bevrijdend.

Omwille van de toenemende druk van hun succes door o.a. de media en de vaak kunstmatige omgeving waarin zij vertoeven, geraken zij af en toe ongewild in een periode van mindere creativiteit en/of zelfs ontstemd in de match van hun persoonlijkheid met hun wezen. Dit kan zich uiten in eenzaamheid, stress door o.a. hoge werkdruk, (over)vermoeidheid door het volgen van hun sociale media, (financiële) onzekerheid, het gevoel ondergewaardeerd te worden, … en kan zelfs leiden tot depressie.

eNeLPee : Coaching and More – logo

Hoewel hun werk & emotie sterk met elkaar verbonden zijn, blijft de mentale gezondheid binnen ‘de industrie’ weliswaar taboe. De artiest voelt zich vaak anders en/of gevangen. Vaak is hun vrees te groot om hierover met hun naaste te praten of hiervoor een arts te raadplegen. Occasioneel wordt er aan zelfmedicatie gedaan en/of gegrepen naar drank of drugs, die door velen van hen nog als “cool” worden beschouwd.

Free your mind & the rest will follow …

Vanuit het verticale zijn en het begrip & de liefde voor hun situatie wordt MaMo geïnspireerd om artiesten te ondersteunen in het zoeken & terugvinden van hun essentie.

MaMo begeleidt jou als artiest naar jouw doel. We definiëren wat jij wilt & gaan na hoe jij zal weten dat je datgene bereikt zal hebben.

MaMo coacht jou in jouw veranderingsproces op een holistische manier: body, mind & soul. Onder zijn begeleiding breng jij jouw groeiproces opnieuw in beweging, leer jij opnieuw aan wat je nodig hebt van binnen in jezelf, zodat je opnieuw de nodige vrijheid & eenheid zult kunnen ervaren.

O N Z E – J E U G D, – D É – T O E K O M S T

Vanuit zijn ervaring als kind om zich anders te voelen en later zelf als ouder gekozen te zijn door “2 mooie zielen die hem vader noemen”, wil MaMo de jeugd onvoorwaardelijk helpen om hun volledige potentieel te kunnen bereiken.

eNeLPee : Coaching and More – logo

MaMo is van mening dat wij als ouder meer van onze kinderen kunnen leren dan we denken én dat zij de schakel zijn voor een betere toekomst. Een toekomst van bewustwording & creatie vanuit die puurheid waaruit onze bewuste(re) jongere op onze wereld komt.

“Van hard werken naar werken vanuit het hart”

Daarom zet MaMo met een aantal gelijkgestemden een platform voor hen op dat hun zal ondersteunen zowel in het onderwijssysteem als in hun directe omgeving.

Dit door ruimte te creëren om hun innerlijke kern beter te leren voeden, om nog meer in contact te kunnen komen met hun echte waarheid, zodat zij nog meer zelfbewust worden en dit onbewust gaan uitdragen naar anderen rond zich heen en dus ook naar ons als ouder.

Enkele thema’s die hierbij aan bod komen zijn o.a.:

° Zelfliefde & Zelfrespect

° Creativiteit & Acceptatie

° Ecologie & Onderbewuste