Holistisch coachen

C O A C H I N G

Coaching (of levenscoaching) is een leerproces, een proces waarbij de coach bij de persoon die gecoacht wordt (klant, cliënt, coachée, …) op een enthousiaste en inspirerende manier gaat uitlokken én ondersteunen in leren, met als doel kracht te ontwikkelen én sluimerende mogelijkheden te laten openbloeien.

Wat kenmerkend is bij het proces, is dat het eerder toekomst- én oplossingsgericht is.

Coaching is dus een én…én…én – verhaal, een samenspel en samenstel van een aantal basisvaardigheden die de coach tijdens het proces aanwendt, waardoor met de cliënt een klimaat groeit van vertrouwen, openheid en durf om risico’s te nemen.

Coaching inspireert mensen tot het verruimen van hun perspectief en het ontwikkelen van een nieuwe kijk. Coaching zorgt voor creativiteit, nieuwe dynamiek, ideeën inbreng, een andere manier van aanpak en een nieuw elan.

Coaches begrijpen dat als je geen controle over je leven neemt, het je zal beheersen, gebaseerd op willekeurige programma’s in het onbewuste.

Een coach helpt zijn/haar cliënt bewuste controle te nemen, uit de kudde te stappen, zichzelf te machtigen en te leren hun leven op een vreugdevolle en doelgerichte manier te ontwerpen.

Coaches helpen hun klanten dus om mogelijkheden te ontdekken die anders hun stoutste dromen te boven gaan.

Over het algemeen is een coach een partner die ernaar streeft mensen te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van hun doelen.

De coach kan functioneren als een levenscoach, die zich richt op alle aspecten van het leven van de cliënt.

Een coach kan ook een specialiteit hebben, zoals gezondheid, prestaties, zaken enzovoort.

H O L I S T I S C H – C O A C H I N G

Holistische of spirituele coaching is een krachtige vorm van coaching die elk aspect van het leven van een persoon benadert – lichaam, geest en ziel – in relatie tot het geheel.

Het kan je helpen je volledige potentieel te bereiken, je spirituele kracht te activeren en transformerende veranderingen aan te brengen.

Yin Yan

Interessant is dat de meeste mensen op een onbewuste of halfbewuste manier over het leven gaan, op automatische piloot. Ze reageren op gebeurtenissen in plaats van een bewuste richting te creëren en zonder een besef van de vele manieren waarop alles met het geheel verbonden is, kunnen hun levens gemakkelijk uit de hand lopen.

Een holistische / spirituele levenscoach is iemand die op weg is om met gevoel een magisch, evenwichtig en bevredigend leven te leiden, die samenwerkt met anderen die hetzelfde willen doen. Hij of zij neemt vreugde in de eigenheid van klanten, luistert aandachtig om hen te helpen hun grootste vreugde en opwinding te ontdekken, en motiveert hen om hun dromen waar te maken.

Dit is spiritualiteit op zijn best!

Holistische coaching omvat het afstemmen van de spirituele reis, het helpen van mensen om de grootsheid van hun ware identiteit te ontdekken en te omarmen, om de geest volledig in vorm te brengen.

Zoeken is een integraal onderdeel van wie we zijn. Of we het ons realiseren of niet, we zijn op zoek. Holistisch georiënteerde spirituele coaching plaatst het leven in de context van deze zoektocht, waarbij we ons verbinden met de goddelijke wijsheid van de ziel als onze gids.