BODY & SOUL

Free your BODY & SOUL and your MIND will follow…”

Ieder van ons heeft last van oude patronen en beperkende overtuigingen die aan die patronen vast hangen.

Los daarvan, als je als artiest onder stress / druk staat, emotioneel uit balans bent, je het gevoel hebt om minder energiek te zijn, dan stapelen zich in jouw lichaam energie blokkades op.

Bij eNeLPee wordt naast de coaching (mind) ook op body & soul gewerkt.

Marnik Moenaert behandelt artiesten aanvullend d.m.v. bodywork via POP, het Programma Oude Patronen. Daarnaast werkt MaMo samen met Mary Jones die soulwork doet via Heartsong Light Language Transmissions.

P O P

PROGRAMMA OUDE PATRONEN

W A T

MaMo is naast Holistisch coach ook adem– en bewegingstherapeut. Vanuit zijn ervaring met energie heeft hij in combinatie met adem– & lichaamsbewegingen de POP-methode ontwikkeld.

POP = Programma Oude Patronen. Via bodywork gaan we jouw oude patronen losmaken, oplossen & her-programmeren in nieuw & nuttig (her)bronmateriaal, wensen & verlangens die jij wilt.

Het losmaken en oplossen doen we via oefeningen met onze ademhaling in combinatie met onze stembanden, ogen, spieren, gewrichten, organen, … m.a.w. daar waar in jouw lijf de bijhorende blokkades aanwezig zijn.

Het her-programmeren gebeurt door werken met onze bewuste & onbewuste geest via visualisatie– & installatietechnieken, wetenschappelijk ondersteund.

Het PROGRAMMA bestaat uit:

 • 1 COACHING-sessie van 1,5 uur, energetisch
  • INTAKE-gesprek
   • bepaling van de
    • oude patronen
    • bijhorende beperkende overtuigingen
   • minstens 2 weken voor BW-sessie
  • BREEFING: voorbereidend op BW-sessie
   • toelichten B-M-S- vragenlijst*
   • voorbereidende oefeningen
 • 1 BW-sessie van 3 uur, BODYWORK-ondersteund door T-F-M**
  • losmaken
  • oplossen
  • her-programmeren
 • 1 EVALUATIE-sessie van 1,5 uur
  • evaluatie & bijsturing
  • minstens 6 weken na BW-sessie

(*) B-M-S = thuis in te vullen vragenlijst met specifieke energetische vragen over BODY-MIND-SOUL van de artiestvoorbereiding op het BODYWORK

(**) T-F-M (TRANS-FIGURA-METHODE) = een zachte & ontspannende energetische METHODE die tot in de cel doorwerkt. Bij het losmaken van oude patronen is er een mogelijkheid dat de losgekomen energie de herbeleving van een trauma kan uitlokken. Tijdens de BODYWORK-sessie is er een TFM-specialiste aanwezig om die vrijgekomen energie naar het hart te sturen, zodat deze daar geïntegreerd kan worden.

E F F E C T

Het effect dat je ervaart tijdens & in de daaropvolgende weken na het programma is een versterking van uw verticaal zijn als artiest, een uitstijgen boven uw persoonlijke grenzen. Dat uit zich in een:

 • hoger verkregen bewustzijn en evenwicht op lichamelijk, geestelijk als spiritueel niveau: je wordt jezelf nog meer bewust van het leven & jouw spirituele traditionele waarden (liefde, dankbaarheid, …) en gaat deze intenser ervaren
 • groter zelfvertrouwen
 • beter leren omgaan met de essentie van jouw levenskracht (chi, levensadem).

HEARTSONG

LIGHTSONG LIGHT LANGUAGE TRANSMISSIONS

W I E

Mary Jones is internationaal gekend als zangeres in Lichttalen & energiewerker op multidimensionaal niveau. Zij reist sedert 2008 de wereld rond en biedt haar soul-work doorheen Heartsong aan in de vorm van Concerten, (virtuele) Privé Sessies en prachtige CD’s. https://www.maryjonesheartsong.com/about-mary/

U kunt met Mary contact opnemen via email voor vragen of om een ​​sessie te plannen: contact@maryjonesheartsong.com

W A T

Mary Jones

Terwijl Mary zingt in Lichttalen, die tijdelijk veranderen & zich aanpassen aan jou, dient zij als als hulpmiddel, getuige & ruimtehouder voor jou in de vorm van multidimensionaal energiewerk.

Heartsong zijn goddelijk geïnspireerde vormen van Lichttalen, tonen & boventonen en energiewerk die iemand stimuleren om de geest tot rust te brengen en je meenemen op een reis in het hart voor meditatie, reflectie, ontspanning en zelfgenezing.

Heartsong is een multidimensionale draaggolf voor communicatie met het Goddelijke en ontsluit het cellulaire geheugen. Dit is een uitnodiging om door het Hart in de Heilige ruimte te komen en samen te komen in Communie met de Bron.

Heartsong is een co-creatie van heilige ruimte tussen jou, met Bron / God / Heilige Geest & je Hogere Zelf met een uitnodiging om je hart te openen voor informatie en multidimensionale energetische transmissies die helpen bij het balanceren, zelfgenezing, het ontvangen van energetische instrumenten & inzichten op alle niveaus.

Hier volgt een uiteenzetting door Mary over de Heartsong-sessie :


https://www.maryjonesheartsong.com/private-sessions/

S O U N D C L O U D . C O M

Wil je al eens kennismaken met de muziek van Mary: klik hieronder.