Author Archives: Marnik Moenaert

 • 0

COME & RE-MEMBER… KOM & HER-INNER…

Categorie:Workshops

… dé Essentie waar Jij op zoek naar bent… the Essence of what You are searching 4

WAT/WHAT

 • 1-day HOME-COMING E/NL with Mary Jones (LIVE ZOOM, San Diego,CA), Greet Brouckaert & Marnik Moenaert in Ghent, Belgium
 • 1-dag THUIS-KOMST E/NL met Mary Jones (LIVE ZOOM, San Diego, CA), Greet Brouckaert & Marnik Moenaert in Gent, België
 • an invitation for people who are already openhearted to leave even more their head, going even deeper in their sacred Heart, to re-member Home, reaching into their untapped resources & to walk in wholeness and integrating your Higher Self
 • een uitnodiging voor mensen met een open hart om nog meer uit hun hoofd te gaan, dieper in hun sacrale Hart, om Thuis te her-inneren, te putten uit hun onbenutte krachtbronnen & in eenheid te zijn en hun Hogere Zelf te integreren.
 • What Mary Jones does is beyond words:
  • with unconditional love, and purity of intent for the best and highest good of all, Mary assists in cocreating  a portal for you to step through for your expansion and raising your vibration
  • she does this through the use of energy work, our orignal (light)language, meditation and visualization
 • wat Mary Jones doet, maakt ons sprakeloos:
  • in onvoorwaardelijk liefde en pure intentie voor het beste en hoogste goed van ieder-één, helpt Mary bij het co-creëren van een portaal waar je doorheen kunt stappen voor je expansie en het verhogen van je vibratie
  • zij doet dit door het gebruik van energiewerk, onze taal van oorsprong (licht)taal, meditatie en visualisatie

VOOR WIE/TO WHOM:

 • all Light-Workers, Energetic Coaches, Metaphysicans, Spiritual Teachers, Healers, … who wish to add to their skills to assist facilitating others
 • every-one who wants to experience a deeper connection with their Higher Self / Source for self empowerment and healing
 • every-one who is willing to share with others
 • alle Licht-Werkers, Energetische Coaches, Metafysici, Spirituele Leraren, Healers, … die hun vaardigheden willen uitbreiden om anderen te faciliteren
 • ieder-één die een diepere verbinding met hun Hogere Zelf/ de Bron willen ervaren voorzelfbekrachtiging en genezing
 • ieder-één die wil delen met anderen

WANNEER/WHEN:

 • Friday December 10, 2021 from 14:00-20:00
 • vrijdag 10 december 2021 van 14:00-20:00

of/or

 • Monday December 20, 2021 from 14:00-20:00
 • maandag 20 december 2021 van 14:00-20:00

WAAR/WHERE:

België, centrum ABC

Koninigin Fabiolalaan 114 A, 9000 Gent

www.centrumabc.be

OVER/ABOUT:

Mary Jones

www.maryjonesheartsong.com

Greet Brouckaert

www.innerjoy.be

Marnik Moenaert

www.enelpee.eu

PRAKTISCH/PRACTICAL:

 • registration:
  • till December 10 – 2021: mamo@enelpee.be
  • limited number of participants
 • inschrijven:
  • tot 10 december 2021: mamo@enelpee.be
  • beperkt aantal deelnemers
 • contribution:
  • €169 (to deposit before start)
  • including coffee, tea, water, soup & bread
 • bijdrage:
  • €169 (te storten voor aanvang)
  • inclusief koffie, thee, water, soep & brood

 • 0

Worlds within our world

Categorie:Blogs,Blogs

I am being shown vast worlds within our world.

Little examples I see in my mind’s eye.

I am being shown a vision of many trees with their deep root systems, they are all interconnected by fungus and the earth that they are anchored in. Anchored in mother Earth.

In the skies above there are endless changes, clouds form and dissipate, Air currents swirl, storms form moving across the earth and then fade away, warmer air and cooler air swirling and exchanging places. Water becomes vapor, becomes ice, becomes liquid flowing on and below ground, becomes ice. Anchored on Mother Earth.

So many creatures claim the skies as part of their world, birds, flying mammals, and the plant kingdom as well as the insect Kingdom have members that use the sky to disperse and travel. They live on the ground, under the ground, up in the trees, and fly in the air. Anchored on Mother Earth.

The vast world under the ocean under the waters of the world. Under the water you are in a totally different environment, foreign to humans who are used to breathing and moving around in air. Water, liquid thicker than air, full of creatures that float swim live on the bottom this is their world, this is the mother earth that they know. They are of very different body types, perfectly adapted to moving and floating in liquid. Anchored on mother earth.

Even on the ground as we look much more closely, from the insects point of view, we are shown a whole different world. From our point of view very small and easily overlooked due mostly as deemed unimportant. But from an insect’s point of view, This is a huge world of its own. Anchored on Mother earth.

As we can allow our perceptions to expand, we are shown great worlds, vast worlds that we were previously not even aware of.

In these revelations, we are invited into great new insights, that we are connected and part of all things, there is endless invitations to rediscover our inner child, that Sacred child that is in direct communication with Source. There is magic to be discovered.

As we choose to see through our inner divine child’s eyes, we are able to remember knowing how we are part of all things and all things are part of us. We are shown that our original essence is unconditional love. This unconditional love is a powerful force, unlimited, gentle, non-judging, expanding, and unifying.

As we open to, and explore this endlessly unfolding journey, this amazing adventure, Full of limitless discoveries, insights, beautiful a-ha moments, we build a foundation where are our authentic selves can take root and bloom.

June 8, 2021

Mary Jones


 • 0

Het hart is mijn goeroe.

Categorie:Blogs

We think that hate is the opposite of love.

When we hate, we still love.

When we fear, we are no longer love.

Michelle L. Karén

Wanneer ik iemand vraag: “Wat is volgens jou het tegenovergesteld van LIEFDE?”, dan krijg ik grotendeels het antwoord: “HAAT”.

Is dit werkelijk zo?

Wellicht is dit in ons hoofd zo, daar het zo geprogrammeerd werd.

Als ik echter uit mijn hoofd naar mijn hart zak – en volgens de Sioux is dat de langste reis die je in je leven zult maken – dan voel ik wat Michelle Karén vertelt:

 • “We denken dat haat het tegenovergestelde van liefde is.
 • Wanneer we haten, hebben we nog steeds lief.
 • Wanneer we angst hebben, zijn we niet langer liefde.”

M.a.w. is het dus heel moeilijk om liefde te voelen als je bang bent.

Wetenschap toont aan dat ons hart:

 • eigenlijk niet gebonden is aan het concept van tijd & ruimte
 • alles (= energie met informatie) waarneemt alvorens ons brein en vervolgens ons lichaam hier op reageren
 • een flow van informatie doorstuurt naar het brein, dat brein reageert en stuurt de flow door naar het lichaam dat op zich ook gaat reageren (buikgevoel, haren die recht komen, …)

Wanneer er echter angst is, gaat het hart– spiritueel “de zetel van de ziel” genoemd – zich helemaal anders gedragen:

 • ons hartritme wordt incoherent & onregelmatig
 • de reeds aanwezig opeenhoping van kleine “energiebellengeraken geblokkeerd
  • energiebellen zijn onverwerkte energiepatronen (emotionele wonden) uit het verleden die we in de loop der tijd hebben opgeslagen in ons hart
  • ze kosten ons energie en belemmeren de doorstroming van onze levenskracht
  • wij hebben de neiging om ons hieraan vast te klampen omdat we … vreemd genoeg, er zo gek van zijn…
 • er wordt een ruis gecreëerd in onze flow van informatie met als gevolg dat zelfs onze intuïtieve signalen overstemd worden
 • het hart sluit zich af

Ons hart wil eigenlijk niets anders dan groeien en telkens wanneer je het door angst sluit, het laat inpakken door angst, dan wil het steeds meer liefde, zoals een spier telkens meer volume & kracht gaat opbouwen. Hoe meer je het dus gaat afsluiten, hoe groter de druk wordt, daar alles om je heen gaat opvullen en je het bestaan toelaat je uiteindelijk te “breken”. Je geraakt zelf zo geblokkeerd dat je jezelf volkomen opblaast of dichtklapt (totale overspanning of burn-out).

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is het-hart-is-mijn-goeroe.jpg

In onze maatschappij, die voornamelijk gericht is op consumptie, zijn we met ons allen vastgelijmd in/aan de patronen die gericht zijn op krijgen/hebben (gelijk -,…), gepieker en… jawel, angst.

Onze samenleving wordt gestuurd wordt door angst. Kijk naar het journaal en je ziet over de ganse wereld angst die onze samenleving beheerst: geweld op straat, boosheid, woede, wrok, rancune, …

Het lijkt wel alsof alle mensen lijden aan een ziekte die angst wordt genoemd. Een ziekte met symptomen van verschillende emoties die mensen doen lijden: woede, haat, afgunst, verraad, jaloezie, …

En hoe lossen we dat lijden op, hoe genezen we die ziekte?

De waarheid onder ogen zien en onze emotionele wonden openrijten, het vergif eruit halen en de wonden vervolgens laten genezen, een Dr. Pimple-Popper-optie, niet? 😉

Natuurlijk, als je je hart openstelt, om deze bellen los te maken & vervolgens te laten oplossen, zal er emotie loskomen en zit enerzijds de kans er dik in dat je gekwetst geraakt, je verraden voelt, je vertrouwen beschaamd wordt, …

Anderzijds ervaar ik dat als ik mijn hart afsluit, ik mijn leven niet leef. Ik heb een leven om te leven en dat vanuit de plaats die mij de antwoorden geeft, mijn hart.

Door hen die ons kwaad gedaan hebben te vergeven, – en dat betekent niet dat je hun gedrag goedkeurt – niet omdat zij het verdienen, wel omdat we zoveel van onszelf houden, zullen we niet langer slachtoffer willen zijn voor het aangedane onrecht. Vergeving is de enige weg tot genezing.

Vergeving uit compassie naar jezelf toe is alles wat je nodig hebt om jezelf te bevrijden van de energieblokkades die voortkomen vanuit jouw wrok. Dan zeg je:

“Nu is het genoeg, ik ben niet langer het slachtoffer.

“Ik gesel & misbruik mezelf niet langer.”

Vergeef je ouders, broers en/of zussen, jouw vrienden, … en God. Daar jij uiteindelijk jouw Goddelijke Zelf bent, zal je door God te vergeven JeZelf vergeven, houdt de zelfverwerping in je geest op & wordt er plaats gemaakt voor zelfacceptatie. De liefde voor jezelf zal zo sterk worden, dat je jezelf eindelijk kunt aanvaarden zoals je bent, en lief(de) is wie/wat jij bent.

Ik merk door mijn best te doen om onder alle omstandigheden te communiceren met anderen van uit het hart, ik heel wat zelf(ver)oordeel, zelfmisbruik en spijt vermijd. 

Ik kies ervoor de verantwoordelijkheid voor mijn communicatie te nemen en voel ook in mijn hart dat ik niet verantwoordelijk ben voor de emoties, gedachten, … die mijn communicatie bij anderen uitlokt.

Dat maakt dat ik steeds mijn best doe – I love my perfect imperfections – om alleen te zeggen wat ik bedoel, de dingen niet persoonlijk te nemen en niet te veronderstellen (afstand nemen en objectief bekijken) en de kracht van mijn woord in de richting van waarheid en liefde te gebruiken.

We laten ons zo gemakkelijk uitlokken door het gedrag van anderen (en onszelf niet te vergeten) vanuit het hoofd. Laat daarom jezelf en anderen weten dat als jij of zij klaar zijn om vanuit hun hart te praten, jij klaar bent om met hen te praten.

“Het hart is wie je bent, het hart definieert jou.”

Ontken je pijn niet, wat je ontkent wordt juist sterker, en verdrink er ook niet in.

Als je vanuit je hart leeft, dein je dat uit naar buiten en trek je dat als een magneet terug aan.

♥ Mijn hart is mijn leermeester ♥

Ik doe mijn best ernaar te luisteren en er iets uit te leren, me herinneren… 😉

Het hart is mijn goeroe ♥

Veel liefde,

Marnik Moenaert


 • 0

workshop: GELUKKIG, IK WEET WAT IK WIL?!

Categorie:Blogs

DEZE INTERACTIEVE WORKSHOP HEEFT ALS DOEL OM JOUW

 • ENERGIESTROOM TE LEREN ERVAREN
  • IN JE-ZELF
  • ROND-OM JOU
 • LEVENSVREUGDE & ZINGEVING TE FACILITEREN OP VLAK VAN
  • RELATIES
  • WERK
  • PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
 • BEWUSTER TE LEREN OMGAAN MET ONZE MAATSCHAPPIJ TIJDENS CORONA

WANNEER

IN DE HERFSTVAKANTIE 2020
van 10:30 tot 15:30
KEUZE
MAANDAG 02 NOVEMBER
OF
DINSDAG 03 NOVEMBER
OF
DONDERDAG 05 NOVEMBER
OF
VRIJDAG 06 NOVEMBER

WAAR

CENTRUM ABC
KONINGIN FABIOLALAAN 114 A
9000 GENT

WIE

MARNIK MOENAERT
energetisch bewustzijns coach
https://centrumabc.be/marnik-moenaert/
https://enelpee.be/mamo/

DEELNAME

69 euro
inclusief presentatie,
meditaties
en
ondersteunend
studiemateriaal

INSCHRIJVEN

max. 3 deelnemers per dag
omwille van de coronamaatregelen per 07/10/2020

via mail

mamo@enelpee.be
vermelding naam + keuze dag

inschrijving definitief na storting bedrag deelname


 • 2

LICHT & ONLICHT

Categorie:Blogs

To BE or not to BE.

Is het werkelijk zo dat er ofwel licht of duisternis is? Bestaat duisternis wel?

Mijn gevoel is dat wij ons dat voor een stuk hebben laten voorschotelen & dat zo aanvaard hebben.

Als ik mijn gevoel volg, dan is er geen duisternis, eerder onlicht.

Wat bedoel ik daarmee?

Wel licht is er altijd, want wij zijn licht, liefde, energie, … (vul zelf maar in) met een Bewustzijn dat altijd in beweging is.

Als we ervan uitgaan dat “ieder-1” van ons een lichaam (BODY), geest (MIND) & ziel (SOUL) heeft, is het misschien nuttig om na te gaan hoe deze met elkaar interacteren om het verhaal licht & onlicht beter te kunnen toe”lichten”.

Ik zeg hier wel duidelijk ieder-1 daar B-M-S een constante invloed op elkaar hebben en we allemaal op pad zijn in dit Aardse leven naar dat éne: geluk, onvoorwaardelijke liefde, …

Laten we ons trio (B-M-S) eens metaforisch voorstellen:

 • ons fysieke lichaam = een gsm-toestel
 • onze Ziel = onze provider (bv. Telenet, Proximus, …), diegene die ons lichaam aanstuurt, m.a.w. ons Lichaam is het voertuig van onze Ziel.
 • onze geest (= bewustzijn) = de operator (bediener) van onze gsm & ons netwerk, m.a.w. onze geest stuurt ons lichaam en onze ziel aan, onze ziel is dus het voertuig van onze Geest

Wat er ook gebeurt, er is altijd energie, licht & …

De ziel is een blijvende energie die bij het (af)sterven van het lichaam niet verloren gaat, deze zoekt “gewoon” opnieuw bereik op een ander toestel, een modernere versie 😉.

In dat opzicht kunnen we op zielsniveau niet echt over duisternis spreken. De ziel is altijd licht, alleen leren we tijdens ons traject op aarde om steeds minder en minder in ons licht te staan (omwille van overtuigingen, geloof, opvoeding, omgeving, …) zodat het wij zelf zijn die ons licht keer op keer versluieren met een wikkel.

Stel jezelf voor in een donkere kamer waar jij puur licht bent: de kamer is compleet verlicht.

Stel je voor dat jij keer op keer jouw licht versluiert, jezelf niet toelaat om in je kracht te staan -voor het goedkeuren van anderen of door de macht die anderen over je uitoefenen- dan blijft je licht even fel schijnen, echter hoe meer sluiers je er rond wikkelt, hoe minder licht er in de kamer afgegeven wordt.

Tot op een moment dat het donker is en jij je eraan aangepast hebt.

Dan spreek je eerder van onlicht, omdat er onder de sluiers licht aanwezig is, niet van duisternis. Als je je nu hiervan opnieuw bewust wordt en je door vallen & opstaan keer op keer één sluier van rond jouw lamp “ont”-wikkelt, dan zal jouw licht opnieuw volledig de kamer doen oplichten.

Dat zou je nu “verlichting” of persoonlijke “ont”-wikkeling” kunnen heten.

Letterlijk en figuurlijk word jij lichter (ballast, sluiers) door het ont-wikkelen of afwikkelen van jouw sluiers en sta je meer en meer in jouw kracht en dat wordt duidelijk zichtbaar voor jou & je omgeving.

Zo, dan rest er mij enkel te hopen dat we de volgende dagen (mooi) weer krijgen i.p.v. onweer.

In ieder geval is slecht weer een persoonlijke interpretatie, zoals onjuist aangepaste kledij hiervoor.

En wanneer weer en onweer elkaar afwisselen is er steeds zonneschijn.  

😉  

Lichtgroet,

MaMo

eNeLPee

donderdag 8 oktober 2020


 • 0

Hoe je kan leven vanuit jouw hart

Categorie:Geen onderdeel van een categorie Tags : 

Heb jij wel eens het gevoel dat je alleen maar reageert, dat je je leven voor een ander leeft? Wil je ontdekken wat je écht wilt? Tijdens deze driedaagse workshop helpt holistisch coach Marnik Moenaert je om een veranderingsproces in beweging te zetten. Via verschillende technieken waaronder NLP, zelfhypnose en visualisatie kom je tot inzichten die (kunnen) helpen om richting te geven aan je leven.

Wanneer

di, 10/11/2020 – 10:00 – 15:30

di, 24/11/2020 – 10:00 – 15:30

di, 15/12/2020 – 10:00 – 15:30

Waar

Administratief Centrum Meise
Tramlaan 8, 1861 Wolvertem

Organisatie

Archeduc

Prijzen

Standaardprijs – 69.00


 • 0

Coach Café : Gelukkig, ik weet wat ik wil …?!

Categorie:Geen onderdeel van een categorie Tags : 

Ervaar hoe je tot meer levensvreugde en zingeving kan komen op het werk, in je relaties en in je persoonlijke ontwikkeling. Voor al wie na corona bewust in het nu wil leven en zich afvraagt “wat wil ik werkelijk” en “wat maakt me echt gelukkig”?

wanneer : dinsdag 15/09/2020

waar : Tefo, Handelskaai 48a, 1000 Brussel

info en inschrijven : https://www.citizenne.be/activiteiten/coach-cafe-gelukkig-ik-weet-wat-ik-wil


 • 0

“Home is where the heart is.”

Categorie:Blogs Tags : 

Wat ik nu schrijf kan ik én hoef ik niet te verklaren, woorden doen dit geen recht aan, moet je gevoeld hebben, gevoeld met heel je hart.

Voelen met heel je hart?

Jaja
daar gaan we weer met die spirituele ‘mumbo-jumbo’
of is het deze keer iets anders!?

En toch – ja, je bent nog aan het lezen 😉 – wil ik je uitnodigen om alles dat momenteel in je hoofd aan het werk is, naar beneden te laten zakken in die borstkas van jou, in jouw hart.

Adem eens een paar keer diep door je hart heen

bergkristal harten pink

Neem bij iedere inademing al jouw energie (gedachten, … die overal rondhangt bij anderen) terug in je op. Je zou kunnen zeggen “Ik haal me op waar ook ik mezelf achterliet. Terwijl je uitademt, stuur je alle energie van anderen (die bij jou blijft plakken) uit je lijf terug naar hen. Je hoeft hier geen gezichten op te plakken, er is geen goed of slecht, blijf met je focus in je hart.

Brrrrr !!! Al een paar frisse rillingen gehad, of niet.? Alles is ok. Dit is geen goed of slecht, veel of weinig, minder of meer, vol of leeg, … enkel…

een kans om in dit leven op aarde meer in heelheid te wandelen

Ik beloof je dat ik mijn best zal doen om het onverklaarbare uit te leggen en ik vertrouw erop dat jij het iets beter zal begrijpen wanneer je het met een open hart zal ervaren.

Hier gaan we dan!

Als licht- of energiewerker ben ik gezegend door in verbinding te staan & samen te kunnen werken met heel wat mooie energie, onder meer met Mary Jones uit California.

Het Universum heeft ons recent

“per toeval” samengebracht

of niet?

Mary, zielsvriendin & collega lichtwerker, heeft een speciale gave die “anders” is, niet van deze wereld. Het klinkt misschien wat vreemd én toch is het als thuiskomen op een plaats die zo anders is én toch zo bekend.

M.J. geniet internationale faam als aanbieder van Heartsong (vibrational healing modality) doorheen haar Concerten, Privé-Sessies en prachtige CD’s. Meer info vind je op de link helemaal onderaan.

Wat haar zo speciaal maakt is de manier waarop zij haar hart volgt & tegelijkertijd contact blijft houden met haar innerlijke kind, waardoor ze een vertegenwoordiger wordt van hoop, nieuw begin, transformaties en wonderen. Onze vriend Jung spreekt hierbij van een Goddelijk Kind, ikzelf zie het als…

een kans om hier in dit leven op aarde meer in heelheid te wandelen

Dat is het wat Mary voor mij doet.

Doorheen haar zang & channeling werkt zij als tussenpersoon om jouw hart te zuiveren & te openen. Een unieke mix van energietherapie, verweven met zang & channeling.

Tussenpersoon? Inderdaad, onze enige echte, oorspronkelijke taal is die van de liefde(svibratie), licht, energie, onverklaarbaar in woorden én alle definities overstijgend. Deze heilige taal wordt het best begrepen wanneer ze wordt ervaren.

Adem gerust nog een paar keer diep in/uit

&

blijf met jouw focus bij je hart

of niet

Als je luistert met je hart wijd open, krijg je afstemmingendie zich manifesteren als gebeurtenissen die zowel vreugde als vrede inspireren en oproepen.

Jij bent begiftigd met de ervaring van de resonantie met ons Hogere Zelf, dat deel van jouw ziel (= superbewuste geest) dat niet in jouw lichaam aanwezig is, een aspect van jezelf in een hogere dimensie, jouw bron van liefde, jouw goddelijke perfectie.

Ben je er nog bij?

Vergeet niet te ademen.

😉

Wel, onze cellen mogen hun goddelijke perfectie onthouden.

Luisteren met jouw ♥ is de sleutel.

Wanneer jij je openstelt voor de mogelijkheid om door jouw hart te ontvangen, kan je directer kennis verwerven. Deze kennis omzeilt de beperkte taalgrenzen.

Bevrijd van de attributen van beperkende definities en concepten, evenals de kleur van elke waarneming (die we kiezen terwijl we opgroeiden in dit leven), merken we dat we ons opnieuw verbinden op zielsniveau met informatie die ons toelaat om te worden wie we werkelijk zijn

een kans om hier in dit leven op aarde meer in heelheid te wandelen

Iets weten zonder te raden, te rationaliseren, uit te leggen of te definiëren is voortreffelijk.

Bij elke nieuwe ontdekking, als we een bericht van ons ware zelf ontvangen in onze oorspronkelijke taal van licht, vibratie en resonantie is deze inherent aan vreugde & gelukzaligheid.

Pre-Earth herinneringen worden gewekt. We worden groter als we een glimp opvangen van de grenzeloze uitgestrektheid van alles dat bestaat aan de andere kant van de sluier.

Onze herinnering wordt gewekt van hoezeer we van elkaar houden en dat we allemaal één zijn.

Stop! Nu wil je wellicht weten:

Wat gebeurt er?”.

Wel de ervaringen lopen sterk uiteen. Elke Heartsong is een unieke ervaring, daar het resoneert met wat er in jou aanwezig is op dat moment, datgene in jou dat mag losgelaten worden, geheeld, getransformeerd.

Mary fungeert in dit proces als begeleider en “ruimte”-houder. Met haar stem en aanwezigheid creëert M.J. een veilige ruimte, waarin zij jouw proces begeleidt.

Wat er in die ruimte gebeurt, varieert sterk, van diepe ontspanning, het openen & uitlijnen van de Hart– & Kroonchakra’s, DNA-downloads, het wakker maken van cellulair geheugen, activering van het lichtlichaam, fysieke genezingen, genezingen uit vorige levens, berichten die mensen kunnen begrijpen maar geen woord-voor-woord-vertaling.

Wat echter iedereen kan bevestigen is een diep gevoel van zegen, ontspanning & vrede.

Wat deed het met mij?

Ikzelf heb het voorrecht gehad om een privé-sessie Heartsong via Mary te mogen ervaren en woorden schieten mij tekort.

Als lichtwerker is mijn boodschap naar mezelf toe om niet te (ver)oordelen over anderen en er in onvoorwaardelijke liefde voor hen te zijn tijdens hun proces. Die onvoorwaardelijke liefde ervaar ik ook voor mezelf doorheen de verbondenheid met de andere. En als ik mild genoeg ben voor mezelf, geef ik met veel plezier toe dat dit een “work in progress” blijft voor de rest van mijn pad in dit leven.

Mary bracht me tijdens mijn Heartsong-sessie -wellicht voor de eerste keer in mijn leven- zo diep in contact met mezelf, iets wat ik nog nooit eerder heb beleefd. Wat Mary doet is zo nieuw & vernieuwend, anders -zoals ook ik ben- en tegelijkertijd lijkt het zo bekend, zo van nature. Wat ooit was, onderweg verloren of weggekwijnd, is compleet terug en herkenbaar, klaar om ingezet te worden.

Het is thuiskomen op een totaal ander niveau, in een andere dimensie:

“Home is where the heart is.”.

Ik raad het iedereen aan, in het bijzonder mijn collega’s lichtwerkers, daar het hen zal helpen om hun licht nog puurder te laten schijnen. En brrrrr… het is verfrissend, dat licht 😉

Mary, dank je van ♥ voor deze wonderlijk ervaring; “You are another breath of fresh air in my life.”

Dankbaar & gezegend,

MaMo

Gent, 8 mei 2020


 • 0

Workshops

Categorie:Workshops

 • 5

The Color Purple

Categorie:Blogs Tags : 

In mijn zoektocht naar mijn ware zelf de afgelopen maanden heeft de kleur paars in al zijn varianten – van lavendel over violet, magenta, blauwviolet tot indigo – al verscheidene malen mijn pad gekruist.

Bijgeloof…? Dat laat ik aan jou over…

Amethist

De amethist: deze paarse halfedelsteen heeft sedert enkele maanden een plaats rond mijn hals gevonden.

Voor mij persoonlijk symboliseert paars mijn transmutatie*. Op dit moment zal dit voor jou wellicht een weinigzeggend woord zijn, ik kom hier zo dadelijk op terug.

Behorende tot de vissen als sterrenbeeld draagt dit mineraal bij tot de ontwikkeling van mijn kruinchakra en mijn derde oog (voorhoofdchakra).

Jawel je hoort het goed, de steen heeft een energetische werking.

Niet alleen brengt deze lichamelijk het zenuwstelsel en de hersenen in balans, hij maakt de geest ook helder, zodat alcohol en drugs minder snel vat op je krijgen (niet dat dát nu echt een probleem voor me is, of toch?).

Op emotioneel vlak helpt deze steen je inzichten te krijgen in de oorzaken van gedrag en emotionele patronen die leiden tot onbalans. Deze steen helpt je om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en om je thuis te voelen op aarde (en dat lukt me ondertussen ‘aardig’).

En ja, alle goede dingen bestaan uit drie. Ook op spiritueel vlak heeft deze steen een grote meerwaarde.

Oei, zwevende verhaal voor jou? Nog even volhouden, of niet.

Here we go…

Deze steen helpt je je eigen spirituele kracht te zien, hij opent en zuivert je derde oog (één oog extra, handig, zou je niet denken?). Daarom geeft het een impuls aan de ontwikkeling van je heldere vermogens en intuïtie en helpt het je ook om de fysieke werkelijkheid af te stemmen op je spirituele doel. 

source: www.tiantu-mineralen.be

(*) Nu is het misschien nuttig om iets over mijn transmutatie te vertellen. Dit is een ombuiging van angst in liefde, mededogen kennen en verbondenheid met je eigen hart te voelen, jezelf genade kunnen schenken. Dat maakt dat je contact hebt met jouw eigenwaarde en zelfrespect en geeft jou een gevoel van kracht, waardigheid, vastberadenheid.

Ik kan dit beter voor mezelf toelichten.

Creativiteit

Op een bepaald moment in mijn leven begon ik te voelen dat mijn waarden niet meer strookten met deze van de maatschappij, waar alles gebaseerd is op angst. Toen ik voor mezelf een programma aan het volgen was om mijn creativiteit te gaan herontdekken, kwam ik tot het besluit dat ik eigenlijk geen leven had van mezelf en begon ik na te gaan hoeveel van mijn tijd op aarde ik leefde voor het goedkeuren van anderen…

Ik kan je verzekeren, dat kwam als een shock aan!

Ik kwam er eigenlijk achter dat ik niet geleerd had om mezelf te waarderen en te respecteren en zodoende onvoldoende voor mezelf opkwam. Hard werken, zien dat jij en jouw gezin niets te kort komt en ondertussen onbewust jezelf tekortdoen…

Boos worden, dat kon ik niet, ik? Waarom niet? Wie zegt dat…?

Emoties toelaten, neen, dat zat er niet in. Mijn hart en intuïtie volgen, neen, ik dacht dat ik dat deed… en steeds voor het goedkeuren van een andere. Pijn en verdriet, ik neem dat wel op mij, ik buffer dat wel. Geen wonder dat er stress en lichamelijke problemen komen door dit verlies aan energie.

Mensen spreken de laatste tijd nogal veel over de ecologie van onze planeet, wel die van mijzelf zag er al geruime tijd niet goed uit en ik had daar geen oog voor, ik was me daar niet van bewust.

Ik begon me vragen te stellen over mijn ecologie: ‘Wat wil ik voor mezelf?’, vervolgens ‘Wat heb ik nodig?’ en finaal ‘Wat is er nodig?’.

Mijn ecologie: “I am, I am, I am! So it is, and so it will be!”      

En ja, toen ik terug beroep leren doen op mijn creativiteit, ben ik deze gaan herontdekken en daardoor terug aan het stuur gaan zitten van mijn leven – in plaats van mij te laten sturen door de maatschappij – en tegen de stroom in gaan rijden. Nu begon ik oplossingen te zien in plaats van problemen. Genoeg van met de vinger te wijzen naar anderen en mijn kop in het zand te steken, neen, verantwoordelijkheid opnemen en mezelf de volledige vrijheid geven om me op aarde neer te zetten, zoals ik mezelf wil neerzetten: “I am, I am, I am! So it is, and so it will be!”.

Tijd om toe te laten mezelf graag te zien – én neen hoor dat is geen egoïsme of narcisme – en mezelf te respecteren. Hoog tijd om terug te connecteren met de zaken die ik uit het oog verloren was, opnieuw een drive te voelen bij het opstaan iedere morgen en blij en dankbaar zijn op het einde van iedere dag.

Eenmaal ik me daaraan begon over te geven en accepteerde wat geweest was, werd voor mij duidelijk dat ik – zoals ons allemaal – vol van tegenstrijdige beperkende overtuigingen zit die maken dat ik onnodige ballast meesleur. Ik zal je deze allemaal besparen, alhoewel, ik geef je er toch een triootje cadeau: ‘Ik ben niet intelligent genoeg”, “Ik kan niet boos worden” en “Het zal nooit wat worden met mij”.

Het staat vast dat ons menselijk brein slechts 1% van alle prikkels opneemt en de resterende 99% daarvan geraken in je on(der)bewuste. We hebben dus de antwoorden in ons, alleen hebben we er niet altijd de toegang tot.

Om dat onbewuste te leren begrijpen, daar toegang tot te krijgen en dat van nut te laten zijn in mijn zelfontwikkeling, ben ik mij daarom gaan verdiepen in de NLP – Neuro Linguistisch Programmeren – en de Ericksoniaanse Hypnose, die de basis is van de NLP.

Moet dat nu toevallig lukken dat Milton Erickson, de man die deze Hypnose heeft geschapen, meestal paars droeg omdat hij dat als enige kleur kon onderscheiden van andere als kleurenblinde.

De variante in violet vind je in mijn logo, als trio met lichtblauw en goudkleur.

Logo eNeLPee

Het violet staat dus voor eigenwaarde en kan gevoelens van diepe ontspanning oproepen.

Het lichtblauw staat voor alle heldere overtuigingen die binnenkomen om u: te ondersteunen, de volledige vrijheid te geven, om je op aarde neer te zetten, zoals je jezelf wil neerzetten.

Goudkleur bundelt energie, geeft een gevoel van warmte, liefde, medeleven en anderen helpen.

Safraanbloem of MaMo

De variante blauwviolet vind je terug op mijn website. Dit is de exacte kleur van mijn amethist en ook deze van de safraanbloem – die dan opnieuw de betekenis is van de voornaam Mamo.

En zo is de cirkel rond.

Zo, dit is mijn allereerste blog en bedankt om het tot hier vol te houden. Wellicht zet het jou aan om na te denken over jouw pad, of niet?

Veel kleur, liefde en respect op jouw pad gewenst!

Laat het vooral een pad van overgave en genade zijn.

Succes,

MaMo

www.enelpee.be